top of page

DOTAČNÍ PROGRAMY

Cílem dotačních titulů, kterými se zabýváme je podporav oblasti stavebnictví. Řešíme neijen dotace pro fyzciké osoby jako je třeba Nová zelená úsporám, ale i pro subjekty právnické (nestátní neziskové organizace, obce, kraje, podnikatelské subjekty).

Dotace pro fyzické osoby​

Nová zelená úsporám

Ceny ve stavebnictví stále letí neúprosně vzhůru. Jak tedy alespoň částečně ulevit svým nákladům a na co vše se v současnosti dotace vztahují?​
Nová zelená úsporám podporuje provedení stavby s implementací moderních technologií s, jejichž využíváním nejen ušetříte peníze za energii, ale také šetříte životní prostředí. Dotace se vztahuje na více okruhů, které se pro shrnutí dají popsat jako:

dotace
PROVEDENÍ STAVBY S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ
  • pouze pro novostavby

  • výše až 500 000 Kč

  • jedná se o stavby navržené takovým způsobem, aby docházelo k minimální ztrátě energie (např. při vytápění)

SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBYTNÝCH BUDOV
ENVIROMENTÁLNĚ ŠETRNÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ
INSTALACE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
  • využití solárních panelů

  • solárního ohřevu vody

  • využití tepla z odpadní vody

Dešťovka

významnou je dotace DEŠŤOVKA, čerpat můžete podporu na:

  • zřízení akumulační nádrže pro shromažďování dešťové vody ze střechy a následné využití pro zálivku zahrady

  • následné využití pro splachování WC

  • přečištění odpadní vody a její následné využití v domě

Více se o Dešťovce dočtete v našem samostatném článku

Dotace pro právnické osoby

Potřebujete něco jiného?

Nenašli jste službu, kterou jste hledali?

Kontaktujte nás - pokud se jedná o obor stavebnictví, jsme schopni Vám zajistit skoro cokoliv

bottom of page