top of page

Zachránili jsme klientovi skoro 200 000 Kč a mohlo to být více...

Klient nás oslovil v konečné fázi rekonstrukce jeho nemovitosti. Začaly se objevovat vady stavby, kterých si dříve nevšiml a stavební firma ještě požadovala uhradit vícepráce, které nebyly ve smlouvě.

Chyby za bezmála 550 000,-


Klient z Pardubického kraje nás oslovil po předání stavby. Nebyl spokojen s provedením stavby.

Stavební firma po něm chtěla uhradit fakturu, na kterou měla bohužel nárok. Klient totiž podepsal předávávací protokol, kde souhlasil, že dílo je v pořádku a bez vad.


Po ohledání místa stavby bylo jasné, že údajně dokonečná stavba má vad hned několik a některé z nich nejsou jen kosmetické. V budoucnu mohou způsobit nemilá překvapení.. Hodnota vad byla vyčíslena na bezmála 550 000 Kč bez DPH. Krátký výčet zde:

Vnitřní část budovy:


 1. Všechny omítané vnitřní stěny jsou křivé

 2. Naprostá většina špalet u okenních a dveřních výplní je křivá

 3. Sádrokartonové stropy jsou křivé – nejen jako plocha, ale i zlomené

 4. Dlažba je křivá

 5. Obklady v koupelně v 1.NP jsou křivé

 6. Některé sádrokartonové šikminy v podkroví jsou do oblouku např. v ložnici

 7. Sádrokartonové špalety u střešních oken – osazené špatné rohy - špaleta je proto zalomená

 8. Většina sádrokartonových příček není rovná

 9. Veškeré sádrování sádrokartonů je velmi nekvalitní - nedostatečné

 10. Podlaha v podkroví se prohýbá a není v rovině – to je důsledek špatného technologického postupu. Na původních dřevěných trámech je realizovaná betonová „kostka“ pro vyrovnání = špatné technické řešení řešení, průhyb je vyšší než limitní přípustný a konstrukce je tedy nebezpečná.

 11. V koupelně v 1.NP je špatně vyspádovaná sprchová vanička – zůstává zde v rohu naproti odpadu voda

 12. Sifon odpadu u pračky je zakryt keramickým obkladem, tím je znemožněno jeho čištění

 13. Zásuvky a vypínače nejsou osazeny ve stejné výšce.

 14. Není provedená hydroizolace v koupelně.

 15. Za sádrokartonovou předstěnou štítu není osazena parozábrana, domníváme se, že celkově parozábrana v podkroví je provedena nekvalitně.

 16. Při napuštění podlahové topení začalo topení v kuchyni téct – i přes to, že byla naúčtována tlaková zkouška topení (2x) Evidentně se tlaková zkouška neprováděla.

 17. Pojistnou folii pod taškami poškodilo krupobití ještě před pokládkou tašek, firma tvrdí, že všechny trhliny přelepila - není tomu tak viz. foto.


Venkovní část budovy:

 1. Venkovní parapety jsou osazeny křivě

 2. Podhled pod přesahem střechy je křivý

 3. Malé množství sněhových háků, v zimě hrozí že se žlab utrhne pod tíhou

 4. Při realizaci napojení RD na kanalizaci musel být realizován venku za obvodovou stěnou výkop. Výkop firma prováděla v betonovém chodníčku, už ho ale neuvedla do původního stavu.

 5. Při dopravě materiálu a odvážení kontejnerů došlo k poškození zahrady, kterou také firma neuvedlo do původního stavu.

 6. Do objektu byl zaveden telefonní kabel, který firma přerušila a neopravila.

Nátlak na klienta!

Po našem ohledání a upozornění stavební firmy začal psychický nátlak na našeho klienta. Neustále telefonáty a vyhrožování - v tu chvíli jsme komunikaci přebrali my.


Problém byl již zmíněný předávací protokol. I tak jsme ale neztráceli hlavu - provedení díla je opravdu otřesné a ani podepsaný předávací protokol nemůže být argumentem pro uhrazení faktury za práci této kvality. Vady zjevné jsme tedy reklamovat nemohli, rozhodli jsme se tak uplatnit alespoň vady skryté.


Po konzultaci s právníkem jsme upravili seznam všech vad na vady skryté a ty reklamovali. Reklamace proběhla zápočtem, tedy klient započetl reklmaci vůči svým závazkům u stavební firmy. Po zápočtu tedy nic nedlužil - a to bylo zásadní.


Firma v exekuci!

Zanedlouho totiž vyběhlo na povrch, že daná stavební firma je v exekuci. Pokud by náš klient nevyhledal naše služby a fakturu nezaplatil, s největší pravděpodobnosti by se po nějaké době ozval insolvenční správce a chtěl fakturu i s vysokým penále uhradit!


V případě, že by klient tlak od firmy neustál a fakturu uhradil. Reklamaci by uplatnil až zpětně, peníze by vzhledem k finančnímu stavu stavební firmy už nikdy neviděl - byl by jen další na szenamu poškozených.


Mohlo to dopadnou jinak!

Pokud by nás klient oslovil dříve. Ideálně před začátekm realizace, ale i při prvních pochybnostech,

mohli jsme zachránit mnohem více peněz a zajistit vyšší kvalitu provedení.

119 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page