top of page

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

S přípravou a realizací staveb souvisí také hodně papírování a jednání po úřadech. Těchto starostí vás rádi ušetříme a vše zajistíme za Vás. Díky každodennímu řešení této problematiky přesně víme, kdy, kam a co doložit, aby se váš projekt brzy dočkal povolení.

Kdy není potřeba stavební povolení?

Stavební povolení již není požadováno při veškerých úpravách, protože si při některých z nich vám bude stačit jen ohlášení stavby. Stavební povolení tedy nebudete potřebovat například při stavbě domu pro rodinu nebo rekreačního objektu s podzemním podlažím o hloubce maximálně 3 metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Ani v případě rozšiřování stávajícího rodinného domku do daných rozměrů se nebudete muset se stavebním povolením zaobírat, stejně tak při nutných terénních úpravách.

Nejste si jisti, zda Váš záměr bude potřebovat stavební povolení? Napiště nám a my Vám to zdarma sdělíme.

Co si připravit při žádosti o stavební povolení?

Žádost o stavební povolení a žádost o ohlášení stavby se svými náležitostmi prakticky neliší. Podstatný rozdíl bychom ovšem našli ve složitosti a také délce celého řízení, neboť je ohlášení na vyřízení o dost jednodušší. Jako žadatel tedy musíte ohlášení podat příslušnému stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři, ve kterém se nachází veškeré informace o vás jako žadateli a také vaší plánované stavbě.

Po kladném vyřízení vám od stavebního úřadu přijde do 30 dnů písemný souhlas s provedením ohlášené stavby a od tohoto data vám začíná běžet dvouletá lhůta pro započetí stavby.

Jak dlouho trvá stavební povolení?

Na základě vámi zaslaných stanovisek a dokumentů pak stavební úřad rozhodne o výsledku stavebního řízení. Pokud nenalezne žádné nesrovnalosti, vydá do 60 dnů ode dne zahájení řízení stavební povolení. Ve stavebním povolení jsou uvedeny všechny podmínky provedení stavby, nebo případně podmínky pro její používání. Po právním nabití tohoto rozhodnutí je možné zahájit samotnou výstavbu. Platnost činí 2 roky, avšak z odůvodněných důvodů ji lze v této lhůtě ještě prodloužit.

Do délky vyřízení stavebního povolení je nutné také započítat čas pro získání stanovisek dotčených orgánů.

Celková délka získání stavebního povolení je tak vzhledem k celé stavbě minmálně 3 a více měsíců!

stavebnidozor_edited.jpg

V případě složitějších případů se neobejdete bez osobního jednání

Jestliže je vše v pořádku a stavební úřad nenalezne ve vaší dokumentaci žádné nesrovnalosti, pak je nařízeno ústní jednání, jehož konání vám bude oznámeno nejméně 10 dní dopředu.

Ústní schůzka se ovšem nemusí konat v případě, pokud je dobře známa poloha staveniště a příslušná stanoviska slouží například jako dodatek k již probíhajícímu stavebnímu řízení. Námitky pak mohou být vzneseny do dne konání ústního jednání. Jestliže se jednání nekoná, pak je pro jejich navržení určena lhůta o délce nejméně 10 dnů. Samotná rozprava není veřejná, neboť se jí mohou účastnit pouze osoby vyzvané stavebním úřadem.

Pokud Vám vyřizuje stavební povolení váš projektant - na ústním jednání vás samozřejmě zastoupí on, nemusíte se o nic starat!

Cena stavebního povolení

Ještě před vydáním rozhodnutí o vyřízení stavebního řízení je nutné zaplatit správní poplatek, jehož výše se bude pochopitelně lišit v závislosti na velikosti a složitosti vaší stavby. Cena je určena podle pevně daného sazebníků, takže se nemusíte obávat přemrštěných sazeb. Výše poplatku se tak v závislosti na povaze plánované stavby bude pohybovat od 300 do 10 tisíc korun českých. Musíme ovšem zdůraznit, že cena je pouze sazbou za samotné stavební povolení a nezahrnuje další výdaje za ostatní dokumenty či stanoviska. Počítejte proto s tím, že se reálná částka za kompletní vyřízení všech podkladů bude pohybovat o pár set korun výše.

Pokud si stavební povolení necháte vyřídit od vašeho projektanta a podobně - počítejte s částkou min. 15 tis. Kč. bez DPH za jeho práci. (v ceně je většinou minimálně jedno osobní jednání na stavebním úřadě, které za nás vždy doporučujeme!)

AEnB2UqGTTzWFNeCLk72XGZ0GqKHlrTfdRdbUH0SAhAR-ICphxpQJyISyfOlp856DDjILLPemFRjVUsgnTylvpakja

Dodatečné stavební povolení

Dodatečné stavební povolení se vztahuje k situaci, kdy stavební úřad objeví probíhající stavbu bez platného dokumentu umístěného na viditelném místě. Okamžitě tak zahájí řízení o odstranění stavby, avšak vy jako vlastník stavby můžete řízení přerušit právě žádostí o dodatečné povolení. Účastníky procesu o vydání tohoto druhu povolení jsou všichni ti, kteří by se jej účastnili i v případě řádného řízení. Jako majitel pochopitelně musíte doložit všechny potřebné dokumenty a stanoviska, stejně jako kdybyste žádali o obyčejné stavební povolení. Pokud se vám podaří povolení získat, můžete vesele pokračovat ve výstavbě, neboť stavební úřad zastaví řízení o odstranění stavby.

Zastavil Vám stavební úřad stavbu? Ozvěte se nám a my posoudíme, zda můžete získat dodatečné stavební povolení

Potřebujete něco jiného?

Nenašli jste službu, kterou jste hledali?

Kontaktujte nás - pokud se jedná o obor stavebnictví, jsme schopni Vám zajistit skoro cokoliv

bottom of page