top of page

ROZPOČET STAVBY

Rozpočet stavby,  je soupis položek, tj. prací (montážních, zemních, inženýrských, služeb atp.) a dodávek materiálů a technologických zařízení, potřebných pro provedení stavby. Jeho účelem je po ocenění položek odhad celkových nákladů na stavbu.

K čemu slouží položkový rozpočet?

Důvodů proč mít zpracovaný položkový rozpočet je hned několik:

  • Získáte poměrně přesnou informaci, kolik bude stát váš dům.

  • Slouží ke kontrole skutečně vynaložených nákladů. Kontrolu můžete provést sami, příp. se o kontrolu postará stavební dozor. Stavební dozor

  • Potřebujete získat bankovní úvěr.

  • Jedná se o podklad pro výběrové řízení dodavatelů prací, materiálů a technologií.

rozpocet stavby

Cena položkového rozpočtu

Ceny stavebních rozpočtů pro novostavby se určují z investičních nákladů. Orientačně se lze řídit touto tabulkou:​

Jaký je běžný rozsah položkového rozpočtu?

Ceny jsou za kompletní položkové práce

  • Hlavní stavební výroba (HSV)

  • Přidružená stavební výroba (PSV)

  • Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),

Součástá dodávky dle dohody i slepé rozpočty pro potřeby výběru dodavatele.
V případě neúplné dokumentace zajistíme odpovídající technické podklady, náklady budou zohledněny dle dohody se zadavatelem.

 

Ceny nezahrnují rozpočty profesí ZTI (voda, kanalizace) , PLYN, EL, ÚT, VZT – individuální kalkulace
Cena obvyklá je paušálně pro RD: 2 000,- Kč/profese za předpokladu dodání projektové dokumentace s výpisem materiálu)

AEnB2UpyJAq76XKUrq-j_-fKf3FOL1KRd_tq_3iBCZDJgBCsSFCkoyW0LYFAkaVgxCdcEqHsrW4Ix_L8-2XI8fBIsh

Potřebujete něco jiného?

Nenašli jste službu, kterou jste hledali?

Kontaktujte nás - pokud se jedná o obor stavebnictví, jsme schopni Vám zajistit skoro cokoliv

bottom of page