top of page

Zateplení domu, cesta k pohodlnému bydlení

Správná tepelná izolace je jedním z nejdůležitějších faktorů pro ochranu našeho domova a udržování zdravého prostředí pro život. Ať už je léto nebo zima, dobře zvolený materiál pro zateplení obvodové stěny, střechy či podlahy nám zajistí potřebný komfort.

Výhody zatepleného domu

  • Hlavní důvod zateplování domu je ekonomický, správně zateplený dům může ušetřit až 60 % z nákladů na vytápění. Vzhledem k tomu, že v zateplené budově je otopná soustava méně namáhána, zateplení může znatelně prodloužit její životnost.

  • Zateplený dům lépe odolává povětrnostním vlivům.

  • Při zateplování se dbá na eliminaci tepelných mostů, což snižuje riziko kondenzace vodní páry v konstrukci a vzniku plísní, které škodí nejen zdraví osob užívajících budovu, ale i konstrukci samotné.

  • Díky programu Nová zelená úsporám je možné získat dotace na zateplení domu.

Zvolení vhodného materiálu Existuje mnoho druhů materiálů pro zateplení budov, nicméně na malé stavby, jako jsou rodinné domy je nejpoužívanější expandovaný polystyren (zkráceně EPS). Mezi jeho výhody patří snadná manipulace, trvalá odolnost proti vlhkosti a dlouhá životnost. Druhým velmi využívaným materiálem je minerální vlna, její hlavní výhodou je nehořlavost, a proto se používá v budovách s vyššími požárními nároky. Mezi její další výhody patří zvuková pohltivost a paropropustnost. Ostatní materiály, jako například vakuová izolace či aerogel, mívají vysokou cenu a pro rodinné domy se většinou nevyplácí. Hodnota U a co znamená Při hledání informací o zateplování budov se často setkáme s hodnotou značenou U, tato hodnota se nazývá součinitel prostupu tepla a udává kolik tepla se přes konstrukci ztratí (teplejší prostor předá teplo prostoru studenějšímu) při určitém rozdílu teplot prostředí, které daná konstrukce rozděluje. Udává se v jednotkách W/(m2*K). Pro ilustraci – představme si rodinný dům.

Celková plocha domu je 100 m2, plocha všech obvodových stěn je 120 m2 (pro zjednodušení příkladu budeme počítat pouze s obvodovou stěnou). Vypočítáme kolik protopí dům během 30 dní za předpokladu, že vnitřní teplota domu je 20 °C a venkovní teplota je -1 °C. Postup výpočtu 1. Když vynásobíme hodnotu U plochou konstrukce a rozdílem teplot, vznikne nám hodnota, která značí ztrátu prostupem celou konstrukcí. 2. Následně hodnotu vynásobíme časem – 30 dní = 720 h. 3. Nyní již máme hodnotu, která nám ukazuje kolik kWh za měsíc protopíme, pro lepší orientaci vynásobíme cenou 5 Kč/kWh a máme cenu za měsíční vytápění. Pro praktickou představu budeme nyní uvažovat 4 varianty: Dům č.1 – Starý dům, zdivo tloušťky 50 cm z cihel plných Přibližná hodnota součinitele prostupu tepla U = 1,6 W/(m2*K). 1,6* 120 (20 - (-1)) = 4 032 W = 4 kW 4 * 720 = 2 880 kWh 2 880 * 5 = 14 400 Kč Dům č.2 – Dům č.1 po zateplení polystyrenem tloušťky 200 mm (Isover EPS Greywall) Přibližná hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,145 W/(m2*K). Hodnota splňuje doporučenou hodnotu (ČSN 73 0540-2:2011) pro pasivní domy (U ≤ 0,18). 6,145 * 120 * (20 - (-1)) = 365,4 W = 0,37 kW 0,37 * 720 = 266,4 kWh 266,4 * 5 = 1 332 Kč Dům č.3 – Nově postavený dům zdivo tloušťky 45 cm tepelně izolační zdivo bez izolace (Porotherm 44 Profi Dryfix) Přibližná hodnota součinitele prostupu tepla U=0,22 W/(m2*K). Hodnota splňuje normou (ČSN 73 0540-2:2011) doporučenou hodnotu pro novostavbu (U ≤ 0,25), ale nesplňuje doporučenou hodnotu pro pasivní domy (U ≤ 0,18). 0,22 * 120 * (20 - (-1)) = 554,4 W = 0,55 kW 0,55 * 720 = 396 kWh 396 * 5 = 1 980 Kč Dům č.4 – Nově postavený dům zdivo tloušťky 30 cm (Porotherm 30 Profi Dryfix), zatepleno polystyrenem tloušťky 200 mm (Isover EPS greywall) Přibližná hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,13 W/(m2*K). Hodnota splňuje doporučenou hodnotu (ČSN 73 0540-2:2011) pro pasivní domy (U ≤ 0,18). 0,13 * 120 * (20 - (-1)) = 327,6 W = 0,33 kW 0,33 * 720 = 237,6 kWh 237,6 * 5 = 1 188 Kč Často se ptáte

  • Proč zateplovat fasádu domu?

  • Proč zvolit na zateplení pěnový polystyren?

  • Na co si dát při zateplování pozor?

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete zde. Zateplení domu je tedy nutno provést pořádně a správně. Dodržíme-li všechny technologické postupy, vyhneme se tak drahým a komplikovaným opravám.

18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page