top of page

Jak na výběr pozemku? Především pečlivě!

Vybrat správně pozemek není nic snadného – je to rozhodnutí na celý život. Dům si můžete jakkoliv přizpůsobit, pozemek však ne. Přečtěte si několik užitečných rad, které Vám pomohou ušetřit čas i peníze a vyhnout se spoustě starostí.

Lokalita

V místě, kde koupíte stavební pozemek, pravděpodobně strávíte velkou část svého života. Musíte se tedy rozhodnout, zda preferujete město, menší obec či úplnou samotu. Každá lokalita má své výhody i nevýhody. Zaměřte se především na dostupnost a občanskou vybavenost. Existuje-li dobré dopravní spojení, jak daleko je lékař, obchod, škola nebo pošta. Máte-li na začátku jasné požadavky, neslevujte z nich. Později by Vás to mohlo velmi mrzet. Je dobré pozemek navštívit vícekrát, například ve dne/v noci či ve všední den/svátek a zaměřit se na hluk, prašnost nebo blízkost rušných silnic.

Vůbec neuškodí se předem seznámit se sousedy. V pozdější době by Vám totiž mohli velmi znepříjemnit život, protože podepisují souhlas se stavebním záměrem. Vzájemné ,,oťukání“ pomůže dobrým sousedským vztahům i do budoucna.


Rizika

O pozemku si zjistěte co nejvíce informací lze:

  • pro jaké účely je vedený v územním plánu

  • je-li zanesený v zemědělském půdním fondu, s tím souvisí jeho vyjmutí před zahájením stavby

  • prostudujte list vlastnictví, zda na něj nejsou vázaná věcná břemena a není ani zatížen právy třetích osob

  • důležité jsou i budoucí plány výstavby – zjištění, že vám za okny postaví dálnici či továrnu je velmi nepříjemné. Všechny informace jsou dostupné na příslušném stavebním úřadě.

Pozemek se nesmí nacházet v chráněném území národního parku, ochranném pásmu lesa, ochranném pásmu vysokého napětí, v blízkosti letiště. Důležitá jsou i přírodní rizika jako je rozvodněný potok nebo sesuv půdy. Zkontrolujte tedy zda se pozemek nenachází v záplavovém území. Pro řadu lokalit platí velké množství omezení, jako například: tvar a barva střechy, barvy fasád domů, výška domu, orientace hřebene či povolená architektura.


Podloží

Nepodceňte průzkum podloží. Pokud se pod zemí nachází nějaká překážka – jako např. skála, budete mít během zakládání stavby mnoho problémů.

Musíme-li kvůli podloží zakládat např. na pilotech, můžou se náklady navýšit i o půl milionu korun. Další nepříjemností by mohla být vysoká hladina spodní vody – v období silných dešťů by mohlo dojít k zaplavení sklepních prostorů. Vyplatí se tedy investovat do radonového a hydrogeologického průzkumu, nebo alespoň zjistit informace o podloží od sousedů.


Svahovitost terénu

Nejvíce nákladů ušetříte rovinným pozemkem, naopak svahovitý pozemek poskytuje prostor pro atypická ale nákladnější řešení. Složitější úprava okolí domu i celé zahrady společně se složitějším zakládáním Vám může znepříjemnit život.


Velikost a tvar

Velký pozemek = více možností. Musíte si však ujasnit, jak velký dům si představujete a jak velký skutečně potřebujete.

Větší pozemek nabízí spoustu možností, poskytuje větší soukromí, ale je náročnější na údržbu. Důležitá je dostatečná šířka pozemku, aby bylo možné dodržet 2 m odstup od hranic pozemku, 3 m od veřejných komunikací a 7 m od sousedních objektů. Myslete na to, že velikost pozemku udává předem i typ domu.


Orientace na světové strany

Často přehlížený, ale velmi důležitý bod. Pokud je přístupová komunikace ze severní strany, budete moci umístit obytné místnosti společně s terasou na krásnou prosluněnou jižní stranu. V severní části se schovají místnosti jako garáž, technická místnost, komora a samotný vstup do domu. Je dobré se seznámit i s okolím směrem na západ, protože u nás převažují západní větry.


Dostupnost pozemku a inženýrských sítí

Ověřte, zda je pozemek přístupný z veřejné komunikace. Pokud vede přes soukromou parcelu, nepodceňte právní ošetření vašeho přístupu na vlastní pozemek.

Zjistěte, jestli se v blízkosti pozemku nachází přípojka elektřiny, plynu, kanalizace, telekomunikačních sítí a podobně.

Chybějící infrastruktura není překážkou, je však třeba počítat s většími investicemi. Pokud chybí například kompletně chybí vodovod, musíte vybudovat studnu. I chybějící kanalizace se dá řešit – žumpou, septikem či čističkou odpadních vod. Potřebné informace získáte u příslušných správců sítí.


Po celou dobu nezapomínejte na pečlivost, která se Vám vrátí v podobě bezstarostného bydlení.


28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page